Edit history of Takamiya Akane

Rev.DateUserPage
c22710.62019-12-25 at 08:20otakuman007Takamiya Akanetrait
c22710.52015-08-07 at 03:55otakuman007Takamiya Akanetrait
c22710.42015-01-21 at 07:07multiTakamiya AkaneRemoving deleted traits.
c22710.32014-11-16 at 21:42otakuman007Takamiya Akanetraits
c22710.22014-11-16 at 21:07otakuman007Takamiya Akanetraits
c22710.12014-11-16 at 20:38otakuman007Takamiya Akaneadded character