Hikami Maki

氷上 真紀

Hikami Maki
Hikami Maki氷上 真紀 
Visual novelsSide character - Rasen Kairou 2
Voiced byMochizuki Yuuya