Chouro Kouki

張魯 公祺

Chouro Kouki
Chouro Kouki張魯 公祺 
Visual novelsMain character - Sangoku Hime ~Ransei, Tenka Sanbun no Kei~
Voiced byInoshika Chiyo