Teofrand Hohenheim

テオフラッド・ホーエンハイム

Teofrand Hohenheim
Teofrand Hohenheimテオフラッド・ホーエンハイム 
Role, Scientist
Visual novelsProtagonist - Venus Blood -Gaia-