Hattori Hanzou

服部 半蔵

Hattori Hanzou
Hattori Hanzou服部 半蔵 
Role, Ninja
Visual novelsSide character - Ken ga Kimi
Side character - Ken ga Kimi: Momoyo Tsuzuri
Voiced byAoki Ruriko