Ichijou Shouya

一条 翔也

No image uploaded yet

Ichijou Shouya一条 翔也 
Subject of, Assault, Coma, Confinement
Visual novelsProtagonist - Sokubaku Kanojo no Sanjuusou ~Hen'ai: Juuai: Saai no Hate ni~