Takagi Yasushi

高木 泰士

Takagi Yasushi
Takagi Yasushi高木 泰士 
Visual novelsMain character - Nana
Voiced byTsuda Kenjirou