Hashigami Kaoru

橋上 郁

Hashigami Kaoru
Hashigami Kaoru橋上 郁 
Hair, Blue, Short
Eyes, Hidden
Clothes, Jacket
Visual novelsProtagonist - Tsukutori