Kame no Ayumi

カメのアユミ

Kame no Ayumi
Kame no Ayumiカメのアユミ 
Visual novelsMain character - Otogi Story Tenshi no Shippo
Voiced byKawasumi Ayako