Natsuki Satoshi

夏木 聡

Natsuki Satoshi
Natsuki Satoshi夏木 聡 
Hair, Brown
Eyes, Brown
Clothes, Shirt, Turtleneck Shirt, Vest
Visual novelsSide character - Hajimete no Kanojo
Voiced byKazami Toori