Enjou Seri

園城 セリ

Enjou Seri
Enjou Seri園城 セリ 
Hair, Blue, Short, Side Tail
Eyes, Amber, Tareme
Clothes, Glasses
Visual novelsSide character - Mutsuboshi Kirari
Voiced byMisaki Sapuri