Report an issue on this page.

Nishino Yoshiisa

西野 吉勇

Nishino Yoshiisa西野 吉勇
Visual novelsSide character - Tsugi no Giseisha o Oshirase Shimasu
Voiced byBifu Hitoshi