Silky's Plus

Japanese Company
a.k.a. シルキーズプラス
Homepage


Originated from: Elf, Silky's
Imprint: Silky's Plus A5 Wagyuu, Silky's Plus Alpha, Silky's Plus Dolce, Silky's Plus Wasabi
Parent brand : Night Wind Co., Ltd.

collapse

Releases

2014-08-15Nanairo Reincarnation(developer, publisher)
2014-08-1518+   Nanairo Reincarnation - Trial Editionpublisher 
2014-08-2918+   Nanairo Reincarnation - Trial Edition 2publisher 
2014-09-2618+   Nanairo Reincarnation - Package Editionpublisher 
2014-09-2618+   Nanairo Reincarnation - Download Editionpublisher 
2016-12-0218+   Nanairo Reincarnation Akeiro Kaikitan Multi-packpublisher 
2018-07-2718+   Silky's Plus 5th Anniversary Deluxe BOXdeveloper, publisher 
2015-06-05Neyuki no Gen'ei -Shirahanasou no Hitobito-(developer, publisher)
2015-06-0518+   Neyuki no Gen'ei -Shirahanasou no Hitobito- Digest Trial Editionpublisher 
2015-06-1618+   Neyuki no Gen'ei -Shirahanasou no Hitobito- Trial Edition 2publisher 
2015-06-2618+   Neyuki no Gen'ei -Shirahanasou no Hitobito- Package Editionpublisher 
2015-06-2618+   Neyuki no Gen'ei -Shirahanasou no Hitobito- Download Editionpublisher 
2018-07-2718+   Silky's Plus 5th Anniversary Deluxe BOXdeveloper, publisher 
2016-02-25Akeiro Kaikitan(developer, publisher)
2016-02-25   Akeiro Kaikitan Trial Versionpublisher 
2016-03-2518+   Akeiro Kaikitan - Package Editionpublisher 
2016-03-2518+   Akeiro Kaikitan - Download Editionpublisher 
2016-12-0218+   Nanairo Reincarnation Akeiro Kaikitan Multi-packpublisher 
2018-07-2718+   Silky's Plus 5th Anniversary Deluxe BOXdeveloper, publisher 
2017-06-23Hikari no Umi no Apeiria(developer, publisher)
2017-06-23   Hikari no Umi no Apeiria - Trial Edition Part 1publisher 
2017-06-30   Hikari no Umi no Apeiria - Trial Edition Part 2publisher 
2017-07-2818+   Hikari no Umi no Apeiriapublisher 
2017-12-2218+   Hikari no Umi no Apeiria FD ~Casablanca no Kishi~ + Hikari no Umi no Apeiria Originalpublisher 
2018-07-2718+   Silky's Plus 5th Anniversary Deluxe BOXdeveloper, publisher 
2017-12-22Hikari no Umi no Apeiria ~Casablanca no Kishi~(publisher)
2017-12-2218+   Hikari no Umi no Apeiria ~Casablanca no Kishi~ Regular Editionpublisher 
2017-12-2218+   Hikari no Umi no Apeiria FD ~Casablanca no Kishi~ + Hikari no Umi no Apeiria Originalpublisher 
2018-02-2318+   Hikari no Umi no Apeiria ~Casablanca no Kishi~ Download Editionpublisher 
2018-02-22Butterfly Seeker(developer, publisher)
2018-02-2218+   Butterfly Seeker - Trial Editionpublisher 
2018-03-3018+   Butterfly Seeker - Package Editionpublisher 
2018-03-3018+   Butterfly Seeker - Download Editionpublisher 
2018-07-2718+   Silky's Plus 5th Anniversary Deluxe BOXdeveloper, publisher 
2018-08-3118+   Butterfly Seeker + FD ~Chaos Nightmare~ Set Editionpublisher 
2018-08-31Butterfly Seeker ~Chaos Nightmare~(publisher)
2018-08-3118+   Butterfly Seeker ~Chaos Nightmare~ Package Editionpublisher 
2018-08-3118+   Butterfly Seeker + FD ~Chaos Nightmare~ Set Editionpublisher 
2018-09-2818+   Butterfly Seeker ~Chaos Nightmare~ Download Editionpublisher 
2018-11-30Kotonoha Maichiru Natsu no Koe(publisher)
2018-11-3018+   Kotonoha Maichiru Natsu no Koe - Trial Editionpublisher 
2018-12-2118+   Kotonoha Maichiru Natsu no Koepublisher 
2018-12-2118+   Kotonoha Maichiru Natsu no Koe - Download Editionpublisher 
2019-03-16Kanzume Shoujo no Shuumatsu Sekai(developer, publisher)
2019-03-1618+   Kanzume Shoujo no Shuumatsu Sekai - Trial Editiondeveloper, publisher 
2019-04-2618+   Kanzume Shoujo no Shuumatsu Sekai - Package Editiondeveloper, publisher 
2019-04-2618+   Kanzume Shoujo no Shuumatsu Sekai - Download Editiondeveloper, publisher