Kuro Irodoru Yomiji

黒彩黄泉路

Japanese Amateur group
Homepage

collapse

Releases

2012-12-31Zoku Nippon Shinwa -Ne no Kami-(developer, publisher)
2012-12-3118+   Zoku Nippon Shinwa -Ne no Kami- Package Editiondeveloper, publisher 
2013-08-1818+   Zoku Nippon Shinwa -Ne no Kami- Download Editiondeveloper, publisher 
2013-12-31Zoku Nippon Shinwa -Ne no Kami- Kasokeyo Hen(developer, publisher)
2013-12-3118+   Zoku Nippon Shinwa -Ne no Kami- Kasokeyo Hen - Download Editiondeveloper, publisher 
2013-12-3118+   Zoku Nippon Shinwa -Ne no Kami- Kasokeyo Hen - Package Editiondeveloper, publisher 
2014-08-17Sacrament no Juunikyuu Midareru Kohitsuji to Tenazuku Ookami(developer, publisher)
2014-08-1718+   Sacrament no Juunikyuu Midareru Kohitsuji to Tenazuku Ookami - Package Editiondeveloper, publisher 
2014-08-2918+   Sacrament no Juunikyuu Midareru Kohitsuji to Tenazuku Ookami - Android Editiondeveloper, publisher 
2014-08-2918+   Sacrament no Juunikyuu Midareru Kohitsuji to Tenazuku Ookami - Download Editiondeveloper, publisher 
2015-04-24Ne no Kami - Kyou no Miyako to Futari no Hime Kishi(developer, publisher)
2015-04-2418+   Ne no Kami - Kyou no Miyako to Futari no Hime Kishi - Trial Editiondeveloper, publisher 
2015-08-16All ages   Ne no Kami - Kyou no Miyako to Futari no Hime Kishi - Package Editiondeveloper, publisher 
2015-08-1618+   Ne no Kami - Kyou no Miyako to Futari no Hime Kishi - H-scene Append Disc + Setteishuudeveloper, publisher 
2015-08-2918+   Ne no Kami - Kyou no Miyako to Futari no Hime Kishi - H-scene Append Disc - Download Edition (patch)developer, publisher 
2015-08-29All ages   Ne no Kami - Kyou no Miyako to Futari no Hime Kishi - Download Editiondeveloper, publisher 
2015-08-2918+   Ne no Kami - Kyou no Miyako to Futari no Hime Kishi + H-scene Append Disc [Full Package]developer, publisher 
2016-12-29Ne no Kami - Kyou no Miyako to Futari no Hime Kishi - Kouhen(developer, publisher)
2016-12-2918+   Ne no Kami - Kyou no Miyako to Futari no Hime Kishi - Kouhendeveloper, publisher