No~Strike

の~すとらいく

Japanese Company
a.k.a. No Strike
Homepage


Originated from: Nounai Kanojo

Company of Nishida Hajime, who left Nounai Kanojo.
"No" is referring to "brain".

collapse

Releases

2016-03-04Kyuukatsu o Josou Suru(developer, publisher)
2016-03-0418+   Kyuukatsu o Josou Suru - Trial Editiondeveloper, publisher 
2016-03-1418+   Kyuukatsu o Josou Suru - Download Editiondeveloper, publisher 
2016-05-2718+   Kyuukatsu o Josou Suru - Package Editiondeveloper, publisher 
2016-07-23Josou Gakuen(developer, publisher)
2016-07-2318+   Josou Gakuen - Trial Editiondeveloper, publisher 
2016-08-2618+   Josou Gakuen - Regular Editiondeveloper, publisher 
2016-08-2618+   Josou Gakuen - Limited Edition with Dakimakura Coverdeveloper, publisher 
2016-08-2618+   Josou Gakuen - Download Editiondeveloper, publisher 
2017-08-05Josou Sennen Oukoku(developer, publisher)
2017-08-0518+   Josou Sennen Oukoku - Trial Editiondeveloper, publisher 
2017-09-2918+   Josou Sennen Oukoku - Regular Editiondeveloper, publisher 
2017-09-2918+   Josou Sennen Oukoku - Limited Edition with Dakimakuradeveloper, publisher 
2017-09-2918+   Josou Sennen Oukoku - Download Editiondeveloper, publisher 
2019-03-17Josou Jinja(developer, publisher)
2019-03-17     Trap Shrine / Josou Jinja - Demodeveloper 
2019-03-30     Trap Shrine / Josou Jinjadeveloper 
2019-03-3018+     Trap Shrine - H-scene Patch (patch)developer 
2019-07-2618+   Josou Jinja - Regular Editiondeveloper, publisher 
2019-07-2618+   Josou Jinja - Limited Edition with Dakimakura Coverdeveloper, publisher