"Bihai Qingkong, Bi'an Xianglian" - Zhongwen Jianti Ban / Adventure of a Lifetime - Simplified Chinese

《碧海晴空、彼岸相连》- 中文简体版 / Adventure of a Lifetime - Simplified Chinese

RelationSora to Umi ga, Fureau Kanata
Title"Bihai Qingkong, Bi'an Xianglian" - Zhongwen Jianti Ban / Adventure of a Lifetime - Simplified Chinese
Original title《碧海晴空、彼岸相连》- 中文简体版 / Adventure of a Lifetime - Simplified Chinese
Type  Complete, patch
Language  Chinese
PublicationFreeware
Platform  Windows
MediumInternet download
Released2018-07-30
PublisherMoeNovel
LinksOfficial website