Released Rating ▴Title
1983-06  Portopia Renzoku Satsujin Jiken
1983-06  Portopia Renzoku Satsujin Jiken
1983-06   Portopia Renzoku Satsujin Jiken
1983-07  Star Arthur Densetsu I ~Wakusei Mephius~
1983-09  Portopia Renzoku Satsujin Jiken
1983-10   Star Arthur Densetsu I ~Wakusei Mephius~
1983-12   Dezeni Land
1983-12  Star Arthur Densetsu II ~Ankoku Seiun~
1983  Portopia Renzoku Satsujin Jiken
1984-03-10   Kidou Senshi Gundam Gundam Daichi ni Tatsu
1984-03   Demons Ring
1984-06   Nanako SOS
1984-06   Star Arthur Densetsu II ~Ankoku Seiun~
1984-07   Ankoku-jou ~Souzou-shin Gyarian no Fukkatsu~
1984-08  Zarth
1984-08   Zarth
1984-08   Zarth
1984-08   Zarth
1984-10   The Death Trap
1984-10   The Death Trap
1984-11   Kaitei Gunkan
1984-11   Wingman
1984-12   Hokkaido Rensa Satsujin: Ohotsk ni Kiyu
1984-12  The Death Trap
1984   Demons Ring
1984  Hokkaido Rensa Satsujin: Ohotsk ni Kiyu
1984   Portopia Renzoku Satsujin Jiken
1984  Wingman
1984   Wingman
1985-02-08   Hokkaido Rensa Satsujin: Ohotsk ni Kiyu
1985-03  Wingman
1985-04-30  Tokyo Nanpa Street
1985-04   Tokyo Nanpa Street
1985-05-31   Karuizawa Yuukai Annai
1985-05  Karuizawa Yuukai Annai
1985-05   Karuizawa Yuukai Annai
1985-05  Karuizawa Yuukai Annai
1985-06  Ankoku-jou ~Souzou-shin Gyarian no Fukkatsu~
1985-06   Tankentai 2 - Makyou Amazon no Okuchi ni Kogane Densetsu o Mita!
1985-08  Tankentai 2 - Makyou Amazon no Okuchi ni Kogane Densetsu o Mita!
1985-09   Will: The Death Trap II
1985-09   Will: The Death Trap II
1985-11-01  Tokyo Nanpa Street
1985-11-29   Portopia Renzoku Satsujin Jiken
1985-11  Karuizawa Yuukai Annai
1985-11   Shiro to Kuro no Densetsu ~Hyakki Hen~
1985-11  Wingman
1985-12   Dezeni World
1985   Hokkaido Rensa Satsujin: Ohotsk ni Kiyu
1985  Hokkaido Rensa Satsujin: Ohotsk ni Kiyu