the visual novel database

Title Released Rating ()
Ciconia no Naku Koro ni2019-10-047.73 (965)
Higurashi no Naku Koro ni Kai2004-12-308.76 (5524)
Higurashi no Naku Koro ni Rei2006-12-317.48 (969)
Umineko no Naku Koro ni2007-08-178.84 (10103)
Umineko no Naku Koro ni Chiru2009-08-158.95 (8021)
Umineko no Naku Koro ni Hane2011-12-316.63 (590)
Umineko no Naku Koro ni Tsubasa2010-12-317.12 (522)
Higurashi no Naku Koro ni Hou2014-08-177.52 (319)
Higurashi no Naku Koro ni: Console Arcs2007-02-227.64 (212)
Higurashi no Naku Koro ni2002-08-108.55 (7713)
Higurashi no Naku Koro ni Jan2009-11-126.87 (15)
Umineko no Naku Koro ni Saku2019-10-047.74 (382)