Relations for Byouin Sodom

 Gakuen Sodom ~Kyoushitsu...   1995-09-08 ja  Byouin Sodom   2012-06-29 ja Same series