Relations for Aozora no Mieru Oka

 Akane Iro ni Somaru Saka   2007-07-27 ja/ko/zh-Hans  Aozora no Mieru Oka   2006-04-21 ja/zh-Hans Same series  Hoshizora e Kakaru Hashi   2010-10-15 es/ja/zh-Hans Shares characters Same series  Hoshizora e Kakaru Hashi AA   2012-04-27 ja/zh-Hans Fandisc