Relations for Boku no Kanojo wa Aitsu no Dorei

 Boku no Kanojo wa Aitsu ...   2007-08-19 ja  Kareshi ni Naisho de Dor...   2008-08-17 ja Sequel