Releases for Omega no Shikai -Shiki no Hajimari / Mikaifuu no Hakoniha-

TypeLanguagePublicationPlatformsMediaResolutionVoicedAnimationReleasedAge ratingNotes

All onAll offRestrict column width

All 

All 

TitlePublicationReleased▴
Omega no Shikai -Shiki no Hajimari / Mikaifuu no Hakoniha-  Non-free, doujin 2007-08-1715+
Omega no Shikai -Aki kaketa Shiki no Ai-  Non-free, doujin 2008-08-1715+