Votes for Omega no Shikai -Shiki no Hajimari / Mikaifuu no Hakoniha-

Cast Vote User
2018-08-293hutami
2011-11-148.5ixrec
2010-10-238cyberloli
2010-05-138.3loss