Votes for Gakuen NTR ~Boku no Shiranai Kanojo no Kao~

Cast Vote User ▴
2013-10-076ada
2018-12-098amokk
2013-07-309chimera876
2016-01-143chubbs
2013-04-145coffey4780
2016-04-157.5dartprince
2015-04-076dmop12
2015-06-287elemere
2019-09-258ethon
2017-11-275factminor
2018-02-219gromozeka
2013-02-032hfcarloz
2013-02-157kanon2501
2013-03-193kenhime
2019-09-056krimarz
2019-09-127lostlane
2014-11-148mizuki451
2017-06-176mr1a
2016-03-219mudanakoto89
2013-02-065nano26
2017-12-098narikiri
2013-02-028overcl
2015-12-128prrayko
2016-12-262ranzkin
2017-07-086rimvydasm
2015-02-205sanahtlig
2018-03-017sas
2014-07-079shinxix
2016-10-169tailtale13
2013-05-086.9yimw
2013-01-286.5hidden
2013-06-1710hidden
2014-01-197hidden
2014-03-028hidden
2014-06-264hidden
2014-11-049hidden
2014-11-289hidden
2014-11-289hidden
2014-11-299hidden
2015-09-1410hidden
2015-09-148hidden
2015-09-149hidden
2015-09-144hidden
2016-12-199.5hidden
2017-01-0210hidden
2017-02-155hidden
2017-08-3110hidden
2018-06-193hidden
2018-12-274hidden
2019-05-014hidden