Relations for Kemono no Sumu Kousha -Shinshou-

 Kemono no Sumu Kousha -S...   1998-02-27 ja  Kemono no Sumu Kousha   1997-11-28 ja Same series