Votes for Fukushuu no Necromancer ~Nozomu no wa Shi no Itami~

DateVoteUser
2021-03-107saolzboi98
2019-07-157hidden
2018-03-197kyujukyu
2017-05-106taichi96
2017-04-177shadow123
2016-06-194sas
2016-02-253hidden
2015-08-296hidden
2015-04-225.3nancydrew
2014-05-217klutch
2014-05-087kyoya
2014-03-016hidden
2014-01-238PabloC
2014-01-116keima94
2014-01-084veldimburg
2014-01-047necrosis
2013-12-174blackiris
2013-11-306.2tyr