Relations for Akatsuki no Goei ~Principal-tachi no Kyuujitsu~

 Akatsuki no Goei   2008-03-27 en/hu/ja/ko/ru/vi/zh  Akatsuki no Goei ~Princi...   2008-12-25 hu/ja/vi/zh Fandisc  Akatsuki no Goei ~Tsumib...   2010-04-22 hu/ja/vi/zh Sequel  Reminiscence   2013-05-31 ja/zh Sequel  Reminiscence Re:Collect   2014-06-27 ja/zh Sequel