Relations for Change! ~Ano Ko ni Natte Kunkun Peropero~

 Henshin!   2004-03-19 ja  Henshin! 2   2005-03-18 ja Sequel  Henshin!!! ~Pantsu ni Na...   2011-05-20 ja Sequel  Change! ~Ano Ko ni Natte...   2014-07-25 ja Same series