Kyuuketsuki Quiz de Nogarero Ryouri!

きゅうけつクイズで逃れろ料理!

Kyuuketsuki Quiz de Nogarero Ryouri!
TitleKyuuketsuki Quiz de Nogarero Ryouri!
Original titleきゅうけつクイズで逃れろ料理!
AliasesKyuuketsuki Kuizu de Nogarero Ryouri!, KKNR
LengthVery short (< 2 hours)
DeveloperTabun Osoraku Kitto
Publishers Tabun Osoraku Kitto
Relations
Original game
Kyuuketsuki no Yomichi
Sequel
Ryouri
Same setting
Oku-sama wa Zansatsu Shoujo

Description

A quiz game on Tabun Osoraku Kitto's games. It stars Ai-chan from Kyuuketsuki no Yomichi and Sayuri from the Ryouri series.

Releases

 Japanese
2008-12-31  Kyuuketsuki Quiz de Nogarero Ryouri!Not voicedStory: No animationsFreewareDoujin640x480Internet download  

User stats

Nobody has voted on this visual novel yet...

Screenshots

  Kyuuketsuki Quiz de Nogarero Ryouri!

Screenshot #73182Screenshot #73183Screenshot #73184