Relations for Funi-kun no Obenkyou

 Funi-kun no Obenkyou   2004-12-30 ja  Funi-kun no Obenkyou 2 ~...   2005-08-14 ja Sequel  Funi-kun no Obenkyou 3 ~...   2006-08-13 ja Sequel  Funi-kun no Obenkyou Spi...   2007-05-03 ja Same series