Votes for Bloody Chronicles

Date ▴VoteUser
2018-12-178douman
2019-03-157kyou
2019-09-077kayo-11
2019-10-056nakahara
2019-10-158tanges
2019-11-308zappoo
2020-01-077.5ayuru
2020-01-1310yuumi