Relations for Gakuen Hyouryuu Senki Dai 2 Wa

 Gakuen Senki   1988-05 ja  Gakuen Hyouryuu Senki   1999-07-01 ja Same series  Gakuen Hyouryuu Senki Da...   2000-04-13 ja Sequel