Releases for Kagura Reimeiki ~Ibuki no Shou~

TypeLanguagePublicationPlatformsMediaResolutionVoicedAnimationReleasedAge ratingNotes

All onAll offRestrict column width

All

All

TitlePublicationResolutionVoicedReleased ▴Notes
Kagura Reimeiki ~Ibuki no Shou~ Download EditionNon-free1280x720Fully voiced2018-03-1618+Only Female Voiced
Kagura Reimeiki ~Ibuki no Shou~ Package EditionNon-free1280x720Fully voiced2018-03-1618+
Kagura Reimeiki ~Ibuki/Koharu/Nazuna~ Matomegai SetNon-free1280x720Fully voiced2020-04-1418+