Votes for Fukakutei Sekai no Tantei Shinshi

DateVoteUser
2021-01-287skr-natsume
2021-01-147mutapi
2019-04-159amamiya
2017-10-067rockleevk
2014-11-226.1scenario