the visual novel database

Votes for Zoku Kurokami Kyonyuu Iinchou to Souta-kun no Natsuyasumi

Date Vote User
2023-07-248waylan
2022-11-237kumiko1
2022-09-215swatmore
2022-08-215h1kari
2022-03-276hidden
2022-03-055ever
2020-11-067hakushama
2020-10-299umjoonsik
2020-04-067shigimatsu
2020-03-267wreckage
2020-01-198barfboy
2020-01-139toarull
2020-01-097hidden
2019-11-287hidden
2019-01-306hidden
2019-01-286mr1a
2018-12-047mardi
2018-12-027rimvydasm
2018-11-035hidden
2018-10-296hidden
2018-10-295hidden
2018-10-256kyoya
2018-10-237hidden