Releases for Gibo no Toiki ~Haitokushin ni Tadayou Haha no Iroka~

TypeLanguagePublicationPlatformsMediaResolutionVoicedAnimationReleasedAge ratingNotes

All onAll offRestrict column width

All 

All 

TitlePublicationResolutionVoicedReleasedNotes
Tsuya Mitsu Otome ~Toshiue Iroke Toshishita Hatsu Mono! S... Non-free, commercial 800x600Unknown2015-05-0818+All title are 800x600 except for Shukujo no Tsuyagoto which is 640x480
Tsuya Mitsu Otome ~Toshiue Iroke Toshishita Hatsu Mono! S... Non-free, commercial 800x600Unknown2014-12-2618+All title are 800x600 except for Shukujo no Tsuyagoto which is 640x480
Gibo no Toiki ~Haitokushin ni Tadayou Haha no Iroka~ Down... Non-free, commercial 800x600Fully voiced2009-09-0418+
Gibo no Toiki ~Haitokushin ni Tadayou Haha no Iroka~ Non-free, commercial 800x600Fully voiced2005-07-1518+