Relations for Kirin no Kuni

 Yukiko no Kuni   2017-09-22 ja  Kirin no Kuni   2014-09-10 ja Same setting  Misuzu no Kuni   2014-02-18 ja Sequel  Haruka no Kuni   2018-12-15 ja Same setting Same setting