Relations for Tsuki no Kanata de Aimashou: Sweet Summer Rainbow

 Hatsukoi 1/1   2012-06-29 en/ja/zh  Hoshi Ori Yume Mirai   2014-07-25 en/es/ja Same setting  Gin'iro, Haruka   2016-08-26 en/es/ja/ko/pt-br/zh Same setting  Tsuki no Kanata de Aimashou   2019-06-28 ja/zh Same setting  Tsuki no Kanata de Aimas...   2020-05-29 ja/zh Fandisc  Hoshi Ori Yume Mirai - R...   2015-06-29 en/ja Side story