Report an issue on this page.

Hitori Korosu no mo Futari Korosu no mo Onaji Koto da to Omou kara

1人殺すのも2人殺すのも同じことだと思うから

TitleHitori Korosu no mo Futari Korosu no mo Onaji Koto da to Omou kara
Original title1人殺すのも2人殺すのも同じことだと思うから
Aliasesひとふた, Hitofuta
LengthMedium (10 - 30 hours)
DeveloperNijineko
PublishersNijineko

Description

-

Tags