Edit history of Gomen ne, Otaku-kun

Rev.DateUserPage
v28443.52022-07-14 at 15:57KinakoGomen ne, Otaku-kunAdd screenshot + staff
v28443.42021-04-14 at 18:20beliarGomen ne, Otaku-kunscreens do not correspond to our guidelines
v28443.32020-05-13 at 10:34pomegranatesGomen ne, Otaku-kunAdded screenshots.
v28443.22020-05-13 at 10:31pomegranatesGomen ne, Otaku-kunadded an image
v28443.12020-05-13 at 10:30pomegranatesGomen ne, Otaku-kunadded the title