the visual novel database

Votes for Tsukushite Ai DOLL! ~Master Daisuki~

Date Vote User
2017-08-027.4hidden
2017-06-113jetfighter
2013-01-236davidlu9837
2012-10-128kurosutaiichi