Relations for Zettai Zecchou ☆ Seiki no Daihatsumei!! -Otome o Nerau Gakuen Dougu Tahatsu Ero-

 Todoroke Seiki no Daihat...   2009-07-24 en/es/ja  Zettai Zecchou ☆ Seiki n...   2011-03-31 ja/zh Sequel