Relations for Kokou Kishi Melissa ~Hangyaku Onna Kishi Ishukan Kanraku~

 Touki Reijou Asuka ~Baku...   2007-12-28 en/ja  Kokou Kishi Melissa ~Han...   2008-04-18 en/ja Sequel  Touki Reijou Asuka Saihu...   2008-09-26 en/ja Sequel