Relations for D.P.S.

 D.P.S. Zenbu   1995-11-10 ja  Ikenai Katsumi Sensei ~K...   1997-04-25 ja  D.P.S.   1989-12-15 ja Shares characters  D.P.S. SG   1990-08-15 ja Same series  D.P.S. SG Set 2   1991-04-15 ja Shares characters Shares characters Same series  D.P.S. SG Set 3   1991-12-15 ja Same series  Super D.P.S.   1992-09 ja/zh-Hans Same series Same series