Relations for Denwa no Bell ga...

 Denwa no Bell ga...   1993-08-17 ja  Itsuka Dokoka de.   1995-04-28 ja Same series