the visual novel database

Title Released Rating ()
Ciconia no Naku Koro ni2019-10-047.74 (976)
Higurashi no Naku Koro ni Kai2004-12-308.76 (5634)
Higurashi no Naku Koro ni Rei2006-12-317.49 (994)
Umineko no Naku Koro ni2007-08-178.84 (10250)
Umineko no Naku Koro ni Chiru2009-08-158.95 (8143)
Umineko no Naku Koro ni Hane2011-12-316.61 (594)
Umineko no Naku Koro ni Tsubasa2010-12-317.10 (526)
Higurashi no Naku Koro ni Hou2014-08-177.56 (342)
Higurashi no Naku Koro ni: Console Arcs2007-02-227.68 (226)
Higurashi no Naku Koro ni2002-08-108.55 (7840)
Higurashi no Naku Koro ni Jan2009-11-126.87 (15)
Umineko no Naku Koro ni Saku2019-10-047.72 (389)